Претрага

Јавна предузећа и установе

Јавна установа „Центар за културу“ Шамац

Ђенерала Драже Михајловића бб, 76230 Шамац

+387 (0)54 611 069
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

http://centarzakulturu-samac.org/sr-BA/

 

Јавна установа „Центар за културу“ Шамац основана је Одлуком о оснивању Јавне установе „Центар за културу“ Шамац број 07-022-169/09 од 30.09.2009. године, донесеном од стране Скупштине Општине Шамац.
Рјешењем Основног суда у Добоју број 085-0-Рег-10-000 070 од 26.04.2010. године, регистровано је под називом Јавна установа „Центар за културу“ Шамац.
Оснивач Јавна установа“Центар за културу“ Шамац је Општина Шамац.
Назив установе је: Јавна установа „Центар за културу“ Шамац, са потпуном одговорношћу
Сједиште Центра је у Шамцу, улица Ђенерала Драже Михајловића бб.

Центар обавља дјелатност од општег интереса и има својство правног лица, које стиче уписом у судски регистар код надлежног суда. То је јавна установа са овлаштењима за обављање дјелатности промоције, очувања и заштите културних вриједности на територији општине Шамац, у оквиру својих права и дужности прописаних законом.

Дјелатности центра су:

  • Кампови и простори за камповање, дјелатност приказивања филмова, изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп, организација састанака и пословних сајмова, образовање у области културе, обезбјеђивање културних и друштвених услуга, остале забавне и рекреативне дјелатности.

Центар се обавезује да послове из своје надлежности врши благовремено и квалитетно и на начин који ће задовољити потребе и интересе грађана из области за које је основан, на законит начин и у складу са закљученим уговорима.
Центар за културу Шамац има за циљ да ангажовањем у сарадњи са осталим субјектима који се баве дјелатностима везаним за културу  искористи компаративне предности положаја Шамца и његове туристичке понуде и створи имиџ града као привлачне дестинације радо посјећене од стране домаћих и страних туриста.

 

Комунално предузеће "Водовод и канализација"а.д. Шамац

Његошева бр.1, 76230 Шамац
+387 (0)54 611 950

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

http://viksamac.org/

 

Предузеће „Водовод и канализација“ Шамац регистровано је 1984. године као РО „Одводња и канализација“ у оснивању Шамац, чија је дјелатност била изградња канализационе мреже у градском насељу Шамац и то: изградња канализационе мреже за одвођење отпадних вода и канализација за одвођење подземних и површинских вода.

Од 01.01.1990. године РО“Одводња и канализација“ у оснивању регистрована је као Општинско јавно водопривредно предузеће (скраћено ОЈВП „Водовод и канализација“ Шамац) које је пословано под тим називом од 1995. године када је дошло до пререгистрације под називом Основно јавно водопривредно предузеће (ОЈВП) „Водовод и канализација“ Шамац, под тим називом послује до 18.02.2009. године. Од 18.02.2009. године до данас предузеће послује под називом Комунално предузеће „Водовод и канализација“ акционарско друштво Шамац.

Предузеће снабдијева око 2.000 домаћинстава и комплетну привреду питком водом., те одводи фекалне и подземне воде, егзистира на бази фактурисања утрошене воде и коришћења канализације од стране грађана и предузећа.

 

 


Јавна предшколска установа Радост Шамац

Обилићев вијенац бб, 76230 Шамац

+387 (0)54 620 880

+387 (0)54 620 882

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“ ШАМАЦ


Скраћени назив установе је: ЈПУ „Радост“ Шамац (у даљем тексту; Предшколска установа) Сједиште Предшколске установе је у Шамцу, улица Обилићев вијенац бб.

 

 

Дјелатност предшколске установе „Радост“Шамац:

- Предшколско васпитање и образовање

- Дјелатност дневне бриге о дјеци.

 

У остваривању основне дјелатности Предшколска установа обезбеђује:

- боравак, предшколско васпитање и образовање дјеце предшколског узраста,

- исхрану, његу и превентивно-здравствену заштиту дјеце предшколског узраста, у складу са законом.

 

Јавна установа Народна библиотека

Краља Александра I Карађорђевића бб, 76230 Шамац
+387 (0)54 620 580
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Јавна установа Народна библиотека Шамац основана је одлуком о оснивању Народне библиотека бр. 01-023-109/94 од 10.10. 1994. Год. Сједиште Народне библиотека Шамац је у улици Краља Александра I Карађорђевића бб.

Народна библиотека Шамац основана је ради обављања библиотеке-информационе дјелатности, као дјелатности од општег интереса, што подразумјева слободан приступ грађана информацијама, знањима и идејама садржаним у библиотеци града, као и право на остваривање индивидуалних и интелектуалних слобода, у чему им својим услугама помажу библиотеке и библиотеко- информациони центри.

Библиотеко-информациона дјелатност обухвата : набавку, обраду, чување и израду каталога, библиографија, билтена, база података и других извора информација и услуга; едукацију корисника, вођење евиденције о грађи и корисницима и друге послове у складу са законом о библиотечко-информационој дјелатности.

 


Јавна здравствена установа Апотека Шамац

Николе Тесле бб, 76230 Шамац
+387 (0)54 611 103
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.apotekasamac.com

ЈЗУ Апотека Шамац основана је 01. 08. 1995. године од стране Скупштине Општине Шамац и од тада ради као самостални правни субјект.

Апотека Шамац у својој дјелатности врши:

медицинско снабдијевање становништва лијековима и помоћним љековитим средствима

израђује магистралне препарате,

прати савремена научна и стручна достигнућа у области фармакотерапије,

води законом прописане евиденције и шаље извјештаје надлежним државним службама.

У свом раду, у складу са принципима “Добре апотекарске праксе“, пружа пацијентима информације о правилној употреби лијекова, нуспојавама, интеракцијама и токсичности лијекова.

За обављање своје дјелатности Апотека испуњава законом прописане услове у погледу кадра, простора и опреме.

Запослени у ЈЗУ „Апотека Шамац“ континуирано раде на унапређењу фармацеутске здравствене заштите, као што је:

обезбјеђивање правилне самомедикације болесника, што подразумијева употребу квалитетних, ефикасних, сигурних, одобрених ОТЦ препарата који се примјењују према упутству и уз правилан савјет стручне особе,

• утицај на рационално прописивање и употребу лијекова,

унапређивање здравља и спречавање болести, што не представља само пружање савјета о неопходности промјена у начину живота (одвикавање од штетних навика и правилан начин исхране), већ и едукација и оспособљавање појединца да сам контролише и чува своје здравље,

праћење здравственог стања болесника, нежељених ефеката, интеракција лијекова и др.

Продајни програм

Продајни програм ЈЗУ "Апотека Шамац" чини широк асортиман лијекова и парафармацеутских производа.


Са максималном пажњом посвећујемо се нашим купцима, понуда се непрекидно шири и прилагођава потребама и условима тржишта.

Наш асортиман представљају:

- Лијекови

- Биљни препарати

- Медицинска средства

- Санитетски материјал

- Средства за дезинфекцију

- Медицински потрошни материјал

- Магистрални препарати

- Baby козметика

 


Јавна здравствена установа Дом здравља Шамац

Доситеја Обрадовића бб, 76230 Шамац
+387 (0)54 490 219
+387 (0)54 490 219
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
w
ww.facebook.com/pages/JZU-DOM-Zdravlja-%C5%A0AMAC/481301465261696


Надлежна је за примарни ниво здравствене заштите општине Шамац. Обезбјеђујући први контакт корисника здравствених услуга са здравственим системом, примарни циљ нам је задовољство наших корисника.


У свакодневном раду, користећи расположиви кадар, опрему и простор боримо се на очувању физичког, психичког и социјалног благостања својих грађана. Заједничким радом наших запослених и наших корисника, радимо на превентивним активностима и подизању нивоа свијести о сопственом здрављу грађана. Усавршавањем кадра и опреме, боримо се за стално унапређење квалитета пружања услуга лијечења и дијагностике. Тимским радом запослених, нашим корисницима обезбјеђујемо доступну, континуирану и свеобухватну здравствену заштиту.

 


Јавна установа Центар за социјални рад Шамац

Николе Пашића 54, 76230 Шамац

+387 (0)54 611 125

+387 (0)54 611 125

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Јавна установа Центар за социјални рад Шамац је установа са јавним овлаштењима, основана 1979.године, Одлуком СО Шамац. Дјелатност Центра оријентисана је на пружање услуга социјалног рада и унапређење квалитета социјалне заштите а у циљу отклањања социјалне угрожености и обезбјеђивање социјалне сигурности у свим областима живота и рада. У обављању својих дјелатности Центар сарађује са другим јавним организацијама и установама, органима управе, удружењима грађана, хуманитарним организацијама, те другим физичким и правним лицима који учествују у обављању дјелатности социјалне заштите. Своју дјелатност обавља примјењујући савремена стручна и научна знања, важеће законске и друге прописе, користећи методе социјалног и другог стручног рада. Свој стручни рад зансива на примејни метода тимског рада.


Центру су повјерени послови социјалне, породично правне и дјечије заштите, и то:

- Утврђивање и реализација права из социјалне заштите;

- Утврђивање и реализација права из дјечије заштите;

- Провођење породичне заштите и остваривање функције органа старатељства;

- Праћење, оцјена и ревизија утврђених права из свих области;

- Кривично правна заштита малољетних преступника;

- Исплата новчаних давања корисницима;

- Пружање социјалних услуга и подршке корисницима;

- Вођење и ажурирање законски дефинисане евиденције (база података, канцеларијско пословање, досијеи итд).

Законом о социјалној заштити у РС утврђена су права у социјалној заштити (новчана помоћ, додатак за помоћ и његу другог лица, подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју, смјештај у установу, збрињавање у хранитељску породицу, помоћ и њега у кући, дневно збрињавање, једнократна новчана помоћ и савјетовање). Приоритетно, наведена права у социјалној заштити остварују лица која су неспособна за рад, а који су без властитих прихода и прихода породице као и подршке сродника, те лица која су због свог физичког и здравственог стања зависна од помоћи друге особе, као и она лица која се из неког специфичног разлога нађу у стању социјалне потребе.

 


 

 

Јавно предузеће „СЛОБОДНА ЗОНА“ Д.О.О. ШАМАЦ

Пут српских добровољаца бб, 76230 Шамац
 +387 (0)54 612 504, 620 760
 +387 (0)54 612 504
 Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Оснивач Јавног предузећа за управљање зоном ''Слободна зона'' друштво са ограниченом одговорношћу Шамац је Општина Шамац. Јавно предузеће за управљање зоном ''Слободна зона'' друштво са ограниченом одговорношћу Шамац настало је у поступку трансформације државног капитала ОДП ''Слободна зона'' Шамац, односно Дионичарског друштва у мјешовитој својини за пружање услуга у зони ''Слободна зона'' п.о. Босански Шамац. Јавно предузеће за управљање зоном ''Слободна зона'' друштво са ограниченом одговорношћу Шамац је правно лице, основано на неодређено вријеме, које послује у складу са Законом, одредбама Статута, добрим пословним обичајима и пословним моралом.
Скраћени назив предузећа је ЈП ''Слободна зона'' д.о.о. Шамац. Пуни или скраћени назив се истиче на пословним просторијама предузећа. Сједиште Јавног предузећа је на адреси Пут српских добровољаца бб, Шамац. Јавно предузеће има свој печат и штамбиљ.
Неке од дјелатности предузећа: прикупљање неопасног отпада, прикупљање опасног отпада,обрада и одлагање опасног и неопасног отпада, уклањање објеката, претовар терета, услужне дјелатности уређења и одржавања зелених површина, погребне и припадајуће дјелатности итд.