Претрага

Мјесне заједнице

Р.бр.

Назив мјесне заједнице

Предсједник Савјета мјесне заједнице

Број телефона

1

Шамац

Горан Стојичић

066/041-855

2

Баткуша

Душан Максимовић

065/532-428

3

Обудовац 2

Ђорђа Божић

065/979-279

4

Брвник

Дејан Шиканић

066/268-441

5

Гајеви

Петар Симеуновић

065/313-427

6

Горња Слатина

Владимир Стевић

065/831-509

7

Горњи Хасић

Илија Братић

066/032-526

8

Горња Црквина

Мићо Бијелић

066/295-837

9

Доња Слатина

Петар Танасић

065/618-479

10

Доњи Хасић

Лука Микић

065/760-018

11

Доња Црквина

Саво Вуковић

065/759-952

12

Засавица

Маријан Јовић

063/525-492

13

Корница

Јозо Шушак

065/171-713

14

Крушково Поље

Станко Игњатовић

065/242-020

15

Ново Село

Илија Крстановић

065/820-843

16

Ново Село 2

Живко Тодић

065/847-484

17

Обудовац

Драган Митровић

065/931-051

18

Писари

Стојан Мијанић

065/314-264

19

Средња Слатина

Цвијан Пајић

065/631-561

20

Српска Тишина

Лука Станојевић

065/056-157

21

Хрватска Тишина

Јозо Јелечевић

063/577-964

22

Лугови

Лазар Милаковић

065/030-014

23

Шкарић

Данијел Радуловић

065/072-633

24

Гребнице

Лука Лулић

066/768-084

25

Турсиновац

Лазар Пупчевић

065/844-781