Претрага

Обавјештења

Обавјештење о прекиду у напајању електричном енергијом

Обавјештавамо купце електричне енергије да ће ЗП „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ ТЈ Шамац дана:

- 24.05.2021. (понедјељак) изводити планиране радове на расјеци дијела НН мреже на трафо подручју Доња Слатина Пошта. Без напајања електричном енергијом дана 24.05.2021. године (понедјељак), у времену од 09:00 до 12:00 часова остаће сви купци електричне енергије на нисконапонском излазу који полази од трансформаторске станице Доња Слатина Пошта према игралишту у Доњој Слатини.

- 24.05.2021. године (понедјељак) изводити планиране радове на ЖРТС 10/0,4 kV Горња Црквина 2 – Термоглас. Без напајања електричном енергијом дана 24.05.2021. године (понедјељак), у времену од 09:00 до 12:00 часова остаће сви купци који се напајају са ЖРТС 10/0,4 kV Горња Црквина 2 Термоглас.

Опширније: Обавјештење о прекиду у напајању електричном енергијом

Обавјeштење о планираним радовима

Обавјештавамо купце електричне енергије да ће ЗП „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“, ТЈ Шамац, дана 14.05.2021. године (петак) изводити радове на замјени 10 kV реклозера „Крушково Поље“ и на замјени дрвеног АБ стуба на одцјепу за СТС 10/0,4 kV Доњи Хасић Јелас. Без напајања електричном енергијом дана 14.05.2021. у времену од 09:00 до 12:00 часова остаће сви купци који се напајају преко ДВ 10 kV Шамац 110 – Црквина 2, како слиједи:

- МЗ Крушково Поље
- МЗ Шкарић
- МЗ Доњи Хасић
- МЗ Горњи Хасић
- Насеља: Лугови 1, Лугови 2, Економија на Луговима и потрошачи у Луговима уз пут Црквина – Градачац који се напајају са ТС 10/0,4 kV Горња Слатина Лугови.

Опширније: Обавјeштење о планираним радовима

Обавјештење за породице са троје и више дјеце - Пројекат „Пријатељи породице“

Обавјештавају се породице са троје и више дјеце да могу поднијети захтјев за пријаву на Пројекат „Пријатељи породице“.
Пројекат  „Пријатељи породице“  односи се на вишечлане породице  (са троје и више дјеце, од којих је барем једно малољетно), на начин да родитељима буду омогућени попусти приликом куповине роба и услуга код одређених привредних субјеката. Картица гласи на мајку или стараоца/издржаваоца дјеце.
Право пријаве на исту имају породице или родитељи са троје и више дјеце од којих је најмање једно малољетно. Уз захтјев је потребно доставити следећу документацију (оригинал или овјерену копију):

- Доказ о броју чланова домаћинства (кућна листа),
- Фотокопија личне карте подносиоца захтјева (не мора бити овјерена),
- Увјерење да подносилац захтјева има пребивалиште на територији општине Шамац (ЦИПС),
- Изводи из матичне књиге рођених за дјецу,
- Сагласност Фондације за обраду личних података ( шалтер сала општина Шамац)

Опширније: Обавјештење за породице са троје и више дјеце - Пројекат „Пријатељи породице“

Сајам књига и цвијећа

ЈУ "Центар за културу" Шамац у сарадњи са Општином Шамац организује "Сајам књига и цвијећа", 14. маја са почетком у 10 часова.

Опширније: Сајам књига и цвијећа

Обавјештење о прекиду у напајању електричном енергијом

Обавјештавамо купце електричне енергије да ће ЗП „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“, ТЈ Шамац, дана 11.05.2021. године (уторак) изводити радове на замјени БТС 10/0,4 kV Шамац Центар 4. Без напајања електричном енергијом дана 11.05.2021. у времену од 09:00 до 17:00 часова остаће сви купци који се напајају са БТС 10/0,4 kV Шамац Центар 4, како слиједи:

- Улица кнеза Милоша (од ул. Николе Тесле до ул. Доситеја Обрадовића)
- Улица Вука Караџића (од ул. Гаврила Принципа до ул.Кнеза Милоша)
- Улица Николе Пашића (од ул. Гаврила Принципа до ул. Кнеза Милоша)

Опширније: Обавјештење о прекиду у напајању електричном енергијом

Обавјештење о радном времену на дане републичких празника

Одлуком о радном времену за вријеме републичких празника на подручју општине Шамац дефинисано је, између осталог, да се на дане републичког празника Међународни празник рада (1. мај 2021. године) дозвољава рад свим пословним субјектима на подручју општине Шамац у времену од 07:00 – 12:00 часова, док је 2. мај 2021. године дефинисан као нерадни дан.
Законом о празницима Републике Српске дефинисано да ако други дан републичког празника, а који се празнује два дана, пада у недјељу, тада се тај дан преноси у понедјељак.
У складу са горе наведеним, овим путем обавјештавамо грађане и све привредне субјекте да је  понедјељак (3. мај 2021. године) нерадни дан за све привредне субјекте на подручју општине Шамац.

Одјељење за привреду и
инспекцијске послове