Претрага

Обавјештења

Обавјештење о прекиду у напајању електричном енергијом

Обавјештавамо купце електричне енергије да ће ЗП „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“, ТЈ Шамац, дана 28.06.2021. године (понедјељак) у времену од 10:30 до 11:00 часова изводити планиране радове на изради прикључка код купца Општина Шамац – Савски кеј у Шамцу на ТП Шамац Парк 2. Због планираних радова доћи ће до прекида у испоруци електричне енергије за купце у дијелу улице Обилићев вијенац (од пролаза према кеју и према забавишту).
Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.

МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње,
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој

Обавјештење о прекиду у напајању електричном енергијом

Обавјештавамо купце електричне енергије да ће ЗП ,,ЕЛЕКТРО ДОБОЈ'', ТЈ Шамац, дана 09.07.2021. године (петак) изводити планиране радове на изради прикључка на ТС 10/0,4 kV Шамац – Дуга 1. Због планираних радова без напајања електричном енергијом остају купци који се напајају са поменуте трафо станице, тј.купци у дијелу ул. Насеље Дуга 6, у времену од 10:30 до 11:00 часова.

Обавјештавамо купце електричне енергије да ће ЗП ,,ЕЛЕКТРО ДОБОЈ'', ТЈ Шамац, дана 09.07.2021. године (петак) изводити планиране радове на изради прикључка на ТС 10/0,4 kV Писари 3 – Артерац. Због планираних радова без напајања електричном енергијом остаће купци који се напајају са поменуте трафо станице, у дијелу Писара од артерца према Д. Црквини, у времену од 13:30 до 14:00 часова.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.

МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње,
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој

Обавјештење о прекиду у напајању електричном енергијом

Обавјештавамо купце електричне енергије да ће Електропренос БиХ Бања Лука дана 29.06.2021. године (уторак) у времену од 09:00 до 14:00 часова изводити планиране радове на ТС 110/35/10 kV Шамац. Због планираних радова доћи ће до прекида у испоруци електричне енергије за сљедеће купце у времену од 10:00 до 12:00 часова:

1. МЗ Шкарић,
2. МЗ Крушково Поље,
3. МЗ Доњи Хасић,
4. МЗ Горњи Хасић,
5. Подручје Лугова (укључујући насеља Лугови 1 и Лугови 2).

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.

МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње,
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој

Обавјештење о прекиду у напајању електричном енергијом

Обавјештавамо купце електричне енергије да ће ЗП „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“, ТЈ Шамац, дана 28.06.2021. године (понедјељак) у времену од 10:30 до 11:00 часова изводити планиране радове на изради стандардног прикључка код купца на ТП Шамац Млин 1. Због планираних радова доћи ће до прекида у испоруци електричне енергије за купце у дијелу улице Вука Караџића код раскрснице са улицом Цара Душана.
Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.

МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње,
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој

Обавјештење о прекиду у напајању електричном енергијом

Обавјештавамо купце електричне енергије да ће ЗП „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“, ТЈ Шамац, дана 23.06.2021. године (сриједа) у времену од 09:00 до 10:00 часова изводити планиране радове на утврђивању припадности купаца по НН излазима са БТС 10/0,4 kV Шамац Центар 2. Због планираних радова доћи ће до прекида у испоруци електричне енергије за сљедеће купце:

- Дио улице Краља Александра (од улице Гаврила Принципа до улице Цара Лазара ) само десна страна посматрано од хотела према општини,
- Стамбена зграда „униглас-а“ у улици Краља Александра,
- Дио улице Обилићев вјенац - плато код ресторана „Обала“ и Хотел,

Опширније: Обавјештење о прекиду у напајању електричном енергијом