Претрага

Обавјештења

Обавјештење о планираном застоју испоруке електричне енергије

У циљу благовремене обавијештености купаца електричне енергије на подручју општине Шамац обавјештавамо Вас да су дана 15.12.2020. године (уторак) предвиђени радови на:

далеководу ДВ 10 kV Баткуша - Обудовац

и да ће због тога 15.12.2020. (уторак) у времену од 12:00 до 13:00 часова без напајања електричном енергијом остати сви потрошачи који се напајају са предметног далековода, тј. потрошачи који се напајају са трансформаторских станица:

- ТС 10/,4 kV Баткуша Јекићи 1,
- ТС 10/,4 kV Баткуша 1 Центар,
- ТС 10/,4 kV Баткуша Вреоци,
- ТС 10/,4 kV Баткуша 4 (Полојчани 1),
- ТС 10/,4 kV Баткуша Полојчани 3,

Опширније: Обавјештење о планираном застоју испоруке електричне енергије

Обавјештење о планираном застоју испоруке електричне енергије

У циљу благовремене обавијештености купаца електричне енергије на подручју општине Шамац обавјештавамо Вас да су дана 15.12.2020. године (уторак) предвиђени радови на:

Трансформаторској станици ТС 35/10 kV Шамац 1

и да ће због тога 15.12.2020. (уторак):

- у времену од 10:00 часова до 10:10 часова и
- у времену од 12:00 часова до 12:10 часова

Опширније: Обавјештење о планираном застоју испоруке електричне енергије

Oбавјештење о планираном застоју испоруке електричне енергије

У циљу благовремене обавијештености купаца електричне енергије на подручју општине Шамац обавјештавамо Вас да су дана 25.11.2020. године (сриједа) предвиђени радови на:

- Трансформаторској станици ЖРТС 10/0,4 kV Ново Село 3
- Трансформаторској станици ЖРТС 10/0,4 kV Хрватска Тишина Јоцићи

и да ће због тога 25.11.2020. (сриједа) без напајања електричном енергијом остати потрошачи, како слиједи:

- У времену од 09:30 до 11:00 часова потрошачи који се напајају са ЖРТС 10/0,4 kV Ново Село 3;

- У времену од 11:00 до 12:30 часова потрошачи који се напајају са
- ЖРТС 10/0,4 kV Хрватска Тишина Јоцићи
- ЖРТС 10/0,4 kV Хрватска Тишина Школа
- СТС 10/0,4 kV Шкарић 1

Управник РЈ Шамац
Ведран Ђурђевић

Позив

Обавјештава се становништво општине Шамац да општина Шамац тренутно проводи пројекат "Побољшајмо безбједност дјеце у аутомобилу'', у сарадњи са Агенцијом за безбједност саобраћаја Републике Српске.
Пројекат укључује и подјелу аутосједалица дјеци која су рођена у 2020. години, а настањена на подручју општине Шамац.
У прилогу позива налази се списак евидантиране новорођене дјеце са подручја општине Шамац у 2020. години, који ће се ажурирати све до дана подјеле истих.
Овим путем, молимо све родитеље, уколико се њихова дјеца не налазе на списку, да пријаве своје новорођенче у Служби за локални економски развој општине Шамац, канцеларија број 29, најкасније до 22. децембра 2020. године.

Прилог:
- Списак дјеце са подручја општине Шамац која су рођена у 2020. години

Позив

Обавјештава се становништво општине Шамац да општина Шамац тренутно проводи пројекат „Побољшајмо безбједност дјеце у аутомобилу“, у сарадњи са Агенцијом за безбједност саобраћаја Републике Српске.
Пројекат укључује и подјелу аутосједалица дјеци која су рођена у 2020. години, а настањена на подручју општине Шамац.
У прилогу позива налази се списак евидантиране новорођене дјеце са подручја општине Шамац у 2020. години, који ће се ажурирати све до дана подјеле истих.
Овим путем, молимо све родитеље, уколико се њихова дјеца не налазе на списку, да пријаве своје новорођенче у Служби за локални економски развој општине Шамац, канцеларија број 29, најкасније до 1. децембра 2020. године.

Прилог:
- Списак дјеце са подручја општине Шамац која су рођена у 2020. години

Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе - „МАРК ФАРМ“ д.о.о. Обудовац

Дана 04.11.2020. године, инвеститор „МАРК ФАРМ“ је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију упутио захтјев за издавање Еколошке дозволе за фарму за тов пилића у Обудовцу, на локацији означеној као к.ч. број 2050/7 и 2051/4 К.о. Браница, капацитета 45.000 комада по турнусу.
Обавјештавамо заинтересовану јавност Општине Шамац, а посебно насељеног мјеста Браница-Обудовац да могу своје мишљење, примједбе и сугестије у писаној форми доставити Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове Општинске управе  Општине Шамац и то у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници и огласној табли Општинске управе општине Шамац.
Доказе уз захтјев за издавање еколошке дозволе можете пронаћи на овом линку.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Ведрана Михаљчић, дипл. инж. грађ.

Обавјештење о покретању поступка за издавање еколошке дозволе

Дана 12.11.2020. године Општина Шамац је, по службеној дужности, покренула поступак за издавање еколошке дозволе за депонију Јелас која се налази на парцели к.ч. број 1391 К.о. Горњи Хасић.
Обавјештавамо заинтересовану јавност Општине Шамац, да увид у Доказе за издавање еколошке дозволе могу да изврше у канцеларији бр. 30 сваким радним даном од 7 до 15 часова, а своје мишљење, примједбе и сугестије могу доставити у писаној форми Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општинске управе Шамац и то у року од 30 дана од дана објављивања на огласној табли Општинске управе општине Шамац и на општинској интернет страници.

ПРИЛОГ:
- Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Ведрана Михаљчић, дипл. инж. грађ.

Саопштење за јавност

Поштовани,

Поводом  одређених натписа који су се појавили на друштвеним мрежама а односе се на продају акција у КП „Водовод и канализација“ ад Шамац а све у циљу истините информисаности становника општине Шамац дајемо сљедеће саопштење:
КП „Водовод и канализација“ ад Шамац је акционарско друштво које се састоји од 52 акционара од којих је општина Шамац већински акционар са 66,67%  учешћа у основном капиталу.
Поред општине Шамац, акционари су и Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске који посједује 9,5252% и Фонд за реституцију Републике Српске са 4,7626%   што чини 14,29% од укупног броја емитованих акција.

Опширније: Саопштење за јавност

Обавјештење за произвођаче пшенице и уљане репице

Обавјештавамо пољопривредне произвођаче да ће право на подстицајна средства за производњу меркантилне пшенице и уљане репице у 2021. години (сјетва јесен 2020. године) имати пољопривредна газдинства која доставе захтјеве Агенцији за аграрна плаћања Републике Српске у складу са Правилником о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села који ће бит усвојен почетком 2021. године. То подразумијева да се досадашња процедура мијења, те да корисници нису у обавези достављати захтјеве за остваривање ове врсте подстицаја у периоду до 31. јануара, као до сада, већ након усвајања Правилника за 2021. годину. Остали прописани критеријуми ће бити слични као и раније, што значи да су потенцијални корисници овог подстицаја дужни да сачувају потребну документацију (малопродајне фискалне рачуне, велепродајне фактуре).

Одјељење за привреду и
инспекцијске пословe