Претрага

Обавјештења

Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе - „AGRO-MD“ д.о.о. Доњи Жабар

Дана 01.09.2020. године, инвеститор „AGRO-MD“ д.о.о. Доњи Жабар, предао је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске захтјев за издавање Еколошке дозволе за пројекат фарме свиња, капацитета 1200 комада по турнусу, који ће се градити на парцели к.ч.број 2950/15 К.о. Тишина.
Обавјештавамо заинтересовану јавност Општине Шамац, да могу своје мишљење, примједбе и сугестије у писаној форми доставити Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове Општинске управе Општине Шамац и то у року од 30 дана од дана објављивања на огласној табли Општинске управе општине Шамац и на општинској интернет страници.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Ведрана Михаљчић, дипл. инж. грађ.

ПРИЛОЗИ:
1. Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе
2. Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе

Обавјештење

Обавјештавамо становништво Општине Шамац да се данас отвара јавни увид за Нацрт Урбанистичког плана за шире урбано подручје градског насеља Шамац. Јавни увид ће трајати 30 дана у периоду од 21.08.2020. године до 19.09.2020. године.
Сва заинтересована физичка и правна лица могу извршити увид у Нацрт урбанистичког плана сваког дана од 7 до 15 часова, осим суботе, недјеље и државних празника у просторијама Општинске управе Шамац, као и носиоца израде плана „УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука.
Све примједбе, приједлози и сугестије могу се уписати у свеску примједби са нумерисаним странама или доставити писмено на адресу Општине Шамац или „УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука.
Нацрт Урбанистичког плана доступан је и у електронској верзији на овом линку.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Ведрана Михаљчић, дипл. инж. грађ.

Информација о водоснабдијевању за 05.09.2020. године

Обавјештавају се корисници да ће дана 05.09.2020. године доћи до прекида у водоснабдијевању у периоду од 11:00 до 12:30 часова због санације квара.

Директор
Михаило Ђурђевић, инж. ел.

Обавјештење о планираном застоју испоруке електричне енергије

У циљу благовремене обавијештености купаца електричне енергије на подручју општине Шамац обавјештавамо Вас да су дана 31.07.2020. године (петак) предвиђени радови на: Далеководу ДВ 10 kV Баткуша – Обудовац и да ће због тога 31.07.2020. (петак) у времену од 12:00 до 12:30 часова доћи до привремене обуставе испоруке електричне енергије код потрошача који се напајају са трансформаторских станица:

ТС 10/,4 kV Обудовац Божић 2 Силос,
ТС 10/,4 kV Обудовац Агроцентар,
ТС 10/,4 kV Обудовац Марићи,
ТС 10/,4 kV Обудовац Пиштали 1,
ТС 10/,4 kV Обудовац Пиштали 2,
ТС 10/,4 kV Обудовац Којићи 1,
ТС 10/,4 kV Обудовац Којићи 2,
ТС 10/,4 kV Обудовац Чилаши 1.

Управник РЈ Шамац
Ведран Ђурђевић