Претрага

Обавјештења

Обавјештење о планираном застоју испоруке електричне енергије

У циљу благовремене обавијештености купаца електричне енергије на подручју општине Шамац обавјештавамо Вас да су дана 30.12.2020. године (сриједа) предвиђени радови на:

Трансформаторској станици ТС 35/10 kV Шамац 1

и да ће због тога 30.12.2020. (сриједа):

- у времену од 10:00 часова до 10:10 часова и
- у времену од 14:00 часова до 14:10 часова

Опширније: Обавјештење о планираном застоју испоруке електричне енергије

Обавјештење о планираном застоју испоруке електричне енергије

У циљу благовремене обавијештености купаца електричне енергије на подручју општине Шамац обавјештавамо Вас да су дана 15.12.2020. године (уторак) предвиђени радови на:

далеководу ДВ 10 kV Баткуша - Обудовац

и да ће због тога 15.12.2020. (уторак) у времену од 12:00 до 13:00 часова без напајања електричном енергијом остати сви потрошачи који се напајају са предметног далековода, тј. потрошачи који се напајају са трансформаторских станица:

- ТС 10/,4 kV Баткуша Јекићи 1,
- ТС 10/,4 kV Баткуша 1 Центар,
- ТС 10/,4 kV Баткуша Вреоци,
- ТС 10/,4 kV Баткуша 4 (Полојчани 1),
- ТС 10/,4 kV Баткуша Полојчани 3,

Опширније: Обавјештење о планираном застоју испоруке електричне енергије

Обавјештење о планираном застоју испоруке електричне енергије

У циљу благовремене обавијештености купаца електричне енергије на подручју општине Шамац обавјештавамо Вас да су дана 15.12.2020. године (уторак) предвиђени радови на:

Трансформаторској станици ТС 35/10 kV Шамац 1

и да ће због тога 15.12.2020. (уторак):

- у времену од 10:00 часова до 10:10 часова и
- у времену од 12:00 часова до 12:10 часова

Опширније: Обавјештење о планираном застоју испоруке електричне енергије

Обавјештење о планираном застоју испоруке електричне енергије

У циљу благовремене обавијештености купаца електричне енергије на подручју општине Шамац обавјештавамо Вас да су дана 23.12.2020. године (сриједа) предвиђени радови на:

Трансформаторској станици ТС 35/10 kV Шамац 1

и да ће због тога 23.12.2020. (сриједа):

- у времену од 10:00 часова до 10:10 часова и
- у времену од 14:00 часова до 14:10 часова

Опширније: Обавјештење о планираном застоју испоруке електричне енергије

Позив

Обавјештава се становништво општине Шамац да општина Шамац тренутно проводи пројекат "Побољшајмо безбједност дјеце у аутомобилу'', у сарадњи са Агенцијом за безбједност саобраћаја Републике Српске.
Пројекат укључује и подјелу аутосједалица дјеци која су рођена у 2020. години, а настањена на подручју општине Шамац.
У прилогу позива налази се списак евидантиране новорођене дјеце са подручја општине Шамац у 2020. години, који ће се ажурирати све до дана подјеле истих.
Овим путем, молимо све родитеље, уколико се њихова дјеца не налазе на списку, да пријаве своје новорођенче у Служби за локални економски развој општине Шамац, канцеларија број 29, најкасније до 22. децембра 2020. године.

Прилог:
- Списак дјеце са подручја општине Шамац која су рођена у 2020. години

Обавјештење о подношењу захтјева за издавање еколошке дозволе - „МАРК ФАРМ“ д.о.о. Обудовац

Дана 04.11.2020. године, инвеститор „МАРК ФАРМ“ је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију упутио захтјев за издавање Еколошке дозволе за фарму за тов пилића у Обудовцу, на локацији означеној као к.ч. број 2050/7 и 2051/4 К.о. Браница, капацитета 45.000 комада по турнусу.
Обавјештавамо заинтересовану јавност Општине Шамац, а посебно насељеног мјеста Браница-Обудовац да могу своје мишљење, примједбе и сугестије у писаној форми доставити Одјељењу за просторно уређење и стамбено комуналне послове Општинске управе  Општине Шамац и то у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страници и огласној табли Општинске управе општине Шамац.
Доказе уз захтјев за издавање еколошке дозволе можете пронаћи на овом линку.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Ведрана Михаљчић, дипл. инж. грађ.

Обавјештење

Обавјештава се становништво општине Шамац да је Влада Републике Српске усвојила План парцелације за аутопут и гасовод дионице Вукосавље-Брчко.
План парцелације за аутопут и гасовод дионице Вукосавља-Брчко можете погледати на овом линку.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Ведрана Михаљчић, дипл. инж. грађ.

Саопштење за јавност

Поштовани,

Поводом  одређених натписа који су се појавили на друштвеним мрежама а односе се на продају акција у КП „Водовод и канализација“ ад Шамац а све у циљу истините информисаности становника општине Шамац дајемо сљедеће саопштење:
КП „Водовод и канализација“ ад Шамац је акционарско друштво које се састоји од 52 акционара од којих је општина Шамац већински акционар са 66,67%  учешћа у основном капиталу.
Поред општине Шамац, акционари су и Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске који посједује 9,5252% и Фонд за реституцију Републике Српске са 4,7626%   што чини 14,29% од укупног броја емитованих акција.

Опширније: Саопштење за јавност