Претрага

Обавјештења

Обавјештење о прекиду у напајању електричном енергијом

Обавјештавамо купце електричне енергије да ће ЗП „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“ ТЈ Шамац дана:

- 24.05.2021. (понедјељак) изводити планиране радове на расјеци дијела НН мреже на трафо подручју Доња Слатина Пошта. Без напајања електричном енергијом дана 24.05.2021. године (понедјељак), у времену од 09:00 до 12:00 часова остаће сви купци електричне енергије на нисконапонском излазу који полази од трансформаторске станице Доња Слатина Пошта према игралишту у Доњој Слатини.

- 24.05.2021. године (понедјељак) изводити планиране радове на ЖРТС 10/0,4 kV Горња Црквина 2 – Термоглас. Без напајања електричном енергијом дана 24.05.2021. године (понедјељак), у времену од 09:00 до 12:00 часова остаће сви купци који се напајају са ЖРТС 10/0,4 kV Горња Црквина 2 Термоглас.

Опширније: Обавјештење о прекиду у напајању електричном енергијом

Обавјештење за породице са троје и више дјеце - Пројекат „Пријатељи породице“

Обавјештавају се породице са троје и више дјеце да могу поднијети захтјев за пријаву на Пројекат „Пријатељи породице“.
Пројекат  „Пријатељи породице“  односи се на вишечлане породице  (са троје и више дјеце, од којих је барем једно малољетно), на начин да родитељима буду омогућени попусти приликом куповине роба и услуга код одређених привредних субјеката. Картица гласи на мајку или стараоца/издржаваоца дјеце.
Право пријаве на исту имају породице или родитељи са троје и више дјеце од којих је најмање једно малољетно. Уз захтјев је потребно доставити следећу документацију (оригинал или овјерену копију):

- Доказ о броју чланова домаћинства (кућна листа),
- Фотокопија личне карте подносиоца захтјева (не мора бити овјерена),
- Увјерење да подносилац захтјева има пребивалиште на територији општине Шамац (ЦИПС),
- Изводи из матичне књиге рођених за дјецу,
- Сагласност Фондације за обраду личних података ( шалтер сала општина Шамац)

Опширније: Обавјештење за породице са троје и више дјеце - Пројекат „Пријатељи породице“

Oбавјештење о IV обрачуну регресираног дизел горива

Обавјештавају се пољопривредни произвођачи да је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске овом Одјељењу доставило четврти обрачун (IV) регресираног дизел горива за 2021. годину.
Ово је последњи обрачун којим су обухваћени сви корисници који су ажурирали своје податке у АПИФ-у до 15.05.2021. године и пријавили доприносе у Пореској управи, те платили противградну заштиту. У овом обрачуну су одобрене и додатне количине дизел горива корисницима који су накнадно пријавили додатне површине.
Куповина дизел горива може се извршити до 31. октобра текуће године на бензинским пумпним станицама у Шамцу и то:

1. Нестро петрол а.д. Бања Лука, БС Шамац,
2. Г-петрол д.о.о (Газпром петрол) БС Шамац.
3. Антуновић АГС д.о.о. БС Шамац,
4. БП Драгстес д.о.о., БС Шамац.

Опширније: Oбавјештење о IV обрачуну регресираног дизел горива

Обавјештење о прекиду у напајању електричном енергијом

Обавјештавамо купце електричне енергије да ће ЗП „ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“, ТЈ Шамац, дана 28.05.2021. године (петак) изводити планиране радове на ЖРТС 10/0,4 kV Доње Леденице.
Без напајања дана 28.05.2021. године, у времену од 09:30 до 09:50 часова остаће сви купци електричне енергије који се напајају са поменуте ТС Доње Леденице.
Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.

МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње,
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој