Pretraga

Radna tijela

Radna tijela Skupštine opštine Šamac u mandatu 2020-2024.

 

 1. Komisija za izbor i imenovanje

1

Predsjednik iz reda odbornika

Đorđa Kertić

2

Član iz reda odbornika

Blagoje Simić

3

Član iz reda odbornika

Dragan Mitrović

4

Član iz reda odbornika

Marijan Jović

5

Član iz reda odbornika

Savo Minić

 

 1. Komisija za statut i propise

1

Predsjednik iz reda odbornika

Mirko Lukić

2

Član iz reda odbornika

Ljubiša Stanišić

3

Član iz reda odbornika

Savo Minić

4

Član iz reda stručnih radnika iz oblasti prava

Želјana Ivković

5

Član iz reda stručnih radnika iz oblasti prava

Dragica Petrović

 

 1. Komisija za budžet i finansije

1

Predsjednik iz reda odbornika

Anka Tutnjević

2

Član iz reda odbornika

Nikolina Škrbić

3

Član iz reda odbornika

Lazar Đekić

4

Član iz reda drugih stručnih lica

Anita Pupčević

5

Član iz reda drugih stručnih lica

Perica Krstanović

 

 1. Komisija za nagrade i priznanja

1

Predsjednik iz reda odbornika

Simo Varadinović

2

Član iz reda odbornika

Ljubiša Stanišić

3

Član iz reda odbornika

Krsta Bajkanović

 

 1. Komisija za mjesne zajednice

1

Predsjednik iz reda odbornika

Dragan Mitrović

2

Član iz reda odbornika

Marijan Jović

3

Član iz reda odbornika

Milan Đurđević

4

Član iz reda drugih lica

Đorđa Božić

5

Član iz reda drugih lica

Čančarević Predrag

 

 1. Komisija za ravnopravnost polova

1

Predsjednik iz reda odbornika

Delfa Biberović Schurr

2

Član iz reda odbornika

Radenka Mirosavlјević

3

Član iz reda drugih lica

Branka Damjanović

 

 1. Komisija za sprovođenje Kodeksa ponašanja

1

Predsjednik iz reda odbornika

Nikolina Škrbić

2

Član iz reda odbornika

Krsta Bajkanović

3

Član iz reda odbornika

Delfa Biberović Schurr

4

Član iz reda uglednih građana

Svjetlana Božanović

5

Član iz reda uglednih građana

Milan Ilinčić

 

 

 1. Odbor za zaštitu lјudskih prava, društveni nadzor i predstavke

1

Predsjednik iz reda odbornika

Simo Varadinović

2

Član iz reda odbornika

Milan Jovanović

3

Član iz reda odbornika

Milivoje Goranović

 

 1. Odbor za regionalnu i međunarodnu saradnju

1

Predsjednik iz reda odbornika

Milan Đurđević

2

Član iz reda odbornika

Delfa Biberović Schurr

3

Član iz reda odbornika

Lazar Marinković

4

Član iz reda drugih lica

Momčilo Petković

5

Član iz reda drugih lica

Hrvoje Šimović

 

 1. Odbor za zdravlјe

1

Predsjednik iz reda odbornika

Blagoje Simić

2

Član iz reda odbornika

Predrag Kojić

3

Član iz reda odbornika

Mihajlo Đurđević

4

Član iz reda drugih stručnih  lica

Želјko Đorđić

5

Član iz reda drugih stručnih  lica

Ruža Stanišić

 

 

 1. Savjet za omladinu i sport

1

Predsjednik iz reda mlađih odbornika

Rada Đokić

2

Član iz reda mlađih odbornika

Vlastimir Marković

3

Član iz reda mlađih odbornika

Milan Jovanović

4

Član iz reda sportskih radnika

Mićo Bijelić

5

Član iz reda sportskih radnika

Zoran Cvjetković

 

 1. Savjet za kulturu

1

Predsjednik iz reda odbornika

Milan Nikolić

2

Član iz reda odbornika

Radenka Mirosavlјević

3

Član iz reda odbornika

Milivoje Goranović

4

Član iz reda istaknutih radnika u oblasti kulture

Jelena Nikolić

5

Član iz reda istaknutih radnika u oblasti kulture

Dejan Borojević

 

 1. Savjet za boračka i socijalna pitanja

1

Predsjednik iz reda odbornika

Lazar Marinković

2

Član iz reda odbornika

Stefan Radić

3

Član iz reda odbornika

Milan Nikolić

4

Član iz reda drugih lica

Savo Popović

5

Član iz reda drugih lica

Ignjat Voćkić

 

Odbornici

ODBORNICI SKUPŠTINE OPŠTINE ŠAMAC – mandat 2020. - 2024.

Red. broj

Ime i prezime

Politička stranka/koalicija

1

Anka Tutnjević

NARODNI POKRET- ĐORĐE MILIĆEVIĆ

2

Predrag Kojić

NARODNI POKRET- ĐORĐE MILIĆEVIĆ

3

Rada Đokić

NARODNI POKRET- ĐORĐE MILIĆEVIĆ

4

Đorđa Kertić

NARODNI POKRET- ĐORĐE MILIĆEVIĆ

5

Dragan Mitrović

NARODNI POKRET- ĐORĐE MILIĆEVIĆ

6

Mihajlo Đurđević

NARODNI POKRET- ĐORĐE MILIĆEVIĆ

7

Ljubiša Stanišić

NARODNI POKRET- ĐORĐE MILIĆEVIĆ

8

Savo Minić

SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA –MILORAD DODIK

9

Milan Jovanović

SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA –MILORAD DODIK

10

Radenka Mirosavlјević

SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA –MILORAD DODIK

11

Milan Đurđević

SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA –MILORAD DODIK

12

Stefan Radić

SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA –MILORAD DODIK

13

Simo Varadinović

SDS – SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA

14

Lazar Đekić

SDS – SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA

15

Blagoje Simić

SDS – SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA

16

Nikolina Škrbić

SDS – SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA

17

Mirko Lukić

SDS – SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA

18

Delfa Biberović-Schurr

HRVATSKA KOALICIJA HDZ BiH – HDZ 1990

19

Marijan Jović

HRVATSKA KOALICIJA HDZ BiH – HDZ 1990

20

Krsta Bajkanović

DEMOKRATSKI SAVEZ – DEMOS

21

Milan Nikolić

DEMOKRATSKI SAVEZ – DEMOS

22

Jadranka Đukić

SOCIJALISTIČKA PARTIJA

23

Milivoje Goranović

UJEDINјENA SRPSKA

24

Lazar Marinković

DNS- DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ

25

Vlastimir Marković

SPS- SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE

 

Stručna služba Skupštine opštine

Stručna služba Skupštine Opštine obavlјa stručne, administrativne, tehničke i druge poslove za potrebe Skupštine opštine i skupštinskih radnih tijela u skladu sa zakonom i Statutom opštine.

Stručna služba Skupštine Opštine se organizuje kao osnovna organizaciona jedinica Opštinske uprave, koju svojom odlukom obrazuje Skupština Opštine Šamac i za koju utvrđuje sistematizaciju radnih mjesta.

U Stručnoj službi poslovi i radni zadaci raspoređeni su po slјedećim radnim mjestima:

1. Sekretar Skupštine opštine,
2. Samostalni stručni saradnik za normativno-pravne i druge stručne poslove,
3. Samostalni stručni saradnik za odnose sa javnošću,
4. Stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove Skupštine opštine,
5. Stručni saradnik – administrator informacionog sistema.

Sekretar Skupštine opštine

Blaženka Maksimović, dipl.pravnik, Sekretar Skupštine opštine Šamac

 

Nadležnosti:

Sekretar Skupštine opštine u saradnji sa predsjednikom Skupštine opštine i Načelnikom opštine priprema prijedlog dnevnog reda i stara se o obezbjeđenju uslova za rad Skupštine opštine. Sekretar Skupštine opštine pruža stručnu pomoć predsjedniku i potpredsjedniku Skupštine opštine, odbornicima i radnim tijelima Skupštine, ostvaruje saradnju sa načelnicima odjelјenja opštinske administrativne službe vezano za pripremu materijala za sjednicu Skupštine, odgovorni je urednik Službenog glasnika opštine, rukovodi stručnom službom Skupštine opštine, obavlјa i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom opštine i odlukom o stručnoj službi Skupštine opštine.

 

Kontakt:
  +387 (0)54 611-800

 +387 (0)54 620-300

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Potkategorije

Najave sjednica SO Šamac