Pretraga

Obavještenje o prekidu u napajanju električnom energijom

Obavještavamo kupce električne energije da će ZP „ELEKTRO DOBOJ“, TJ Šamac, dana 15.09.2021. godine (srijeda) izvoditi planirane radove na ZTS 10/0,4 kV Šamac – Silos 1, KBTS 10/0,4 kV Šamac – Carinska Zona i BTS 10/0,4 kV Šamac – Korpara. Zbog planiranih radova bez napajanja električnom energijom ostaju slјedeći kupci:

- u vremenu od 08:00 do 09:40 časova kupci koji se napajaju sa ZTS 10/0,4 kV Šamac – Silos 1:
- dio Nјegoševe ulice, u blizini kružnog toka u Šamcu,
- dio ul. Put srpskih dobrovolјaca u blizini kružnog toka u Šamcu.

Opširnije: Obavještenje o prekidu u napajanju električnom energijom

Poziv

Pozivaju se korisnici javnih površina na kojima su postavlјeni privremeni objekti garaže i šupe da dođu u Opštinsku upravu Šamac kako bi potpisali Ugovore o zakupu zemlјišta na kojem imaju postavlјenu garažu, a za koje im je u prethodnom periodu utvrđivana obaveza plaćanja putem Rješenja o komunalnoj taksi za zauzimanje javne površine za postavlјenu garažu ili šupu.
Postupak potpisivanja Ugovora o zakupu zemlјišta će trajati od 20.09.2021. godine do 30.09.2021. godine, svakim radnim danom od 12h do 15h, kancelarija broj 30.
Potrebno je ponijeti ličnu kartu.
Korisnici javnih površina koji imaju status porodice poginulog borca potrebno je da dostave dokaz o istom.

NAČELNIK ODJELЈENЈA
Vedrana Mihalјčić, dipl. inž. građ.

Obavještenje o prekidu u napajanju električnom energijom

Obavještavamo kupce električne energije da će ZP „ELEKTRO DOBOJ“, TJ ŠAMAC, dana 14.09.2021. godine (utorak) izvoditi planirane radove na pogonskom ispitivanju i reviziji BTS 10/0,4 kV Šamac Jasenik 2, KBTS 10/0,4 kV Šamac Meboš 1 i BTS 10/0,4 kV Obudovac Centar 2 Zadruga. Bez napajanja električnom enrgijom ostaće kupci električne energije:

- U vremenu od 08:00 do 09:40 časova svi kupci koji se napajaju sa BTS 10/0,4 kV Šamac Jasenik 2, kako slijedi:
- Naselјe Jasenik (novi dio) u Šamcu,
- Separacija šlјunka u Jaseniku.

Opširnije: Obavještenje o prekidu u napajanju električnom energijom

Obavještenje o prekidu u napajanju električnom energijom

Obavještavamo kupce električne energije da će ZP „ELEKTRO DOBOJ“, TJ Šamac, dana 16.09.2021. godine (četvrtak) izvoditi planirane radove na niskonaponskoj mreži, priklјučcima na TS 10/0,4 kV Gornja Crkvina 1 – Centar. Zbog planiranih radova bez napajanja električnom energijom ostaju:

- Objekti u centru Crkvine uz magistralni put (sa desene strane iz pravca Modriče), uklјučujući o isnovnu školu,
- Stambeni objekti  dalјe od osnovne škole.

Radovi su planirani u vremenu od 08:30 do 15:00 časova.
Ukoliko se planirani radovi završe prije predviđenog roka vrijeme trajanja zastoja biće kraće od planiranog.

MH „ERS“ MP a.d. Trebinje,
ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj

Obavještenje o prekidu u napajanju električnom energijom

Obavještavamo kupce električne energije da će ZP „ELEKTRO DOBOJ“, TJ Šamac, dana 13.09.2021. godine (ponedjelјak) izvoditi planirane radove na pogonskom ispitivanju i reviziji PTS 10/0,4 kV Šamac C-37, BTS 10/0,4 kV Šamac Park 1 i BTS 10/0,4 kV Šamac Park 2. Zbog planiranih radova, bez napajanja električnom energijom ostaju slјedeći kupci:

- u vremenu od 08:00 do 12:00 časova svi kupci koji se napajaju sa PTS 10/0,4 kV Šamac S-37, kako slijedi:
- stambena zgrada S-37 u ulici Jovana Cvijića,
- stambena zgrada u ulici Nikole Tesle (preko puta socijalnog),
- sala bioskopa sa pripadajućim sadržajem.

Opširnije: Obavještenje o prekidu u napajanju električnom energijom

Obavještenje o prekidu u napajanju električnom energijom

Obavještavamo kupce električne energije da će ZP „ELEKTRO DOBOJ“, TJ ŠAMAC, dana 16.09.2021. godine (četvrtak) izvoditi planirane radove na ŽRTS 10/0,4 kV Gajevi 3 Džombići.
Bez napajanja električnom energijom ostaće kupci uz regionalni put u Gajevima i u zaseoku Džombići u Gajevima, u vremenu od 08:30 do 15:00 časova.
Ukoliko se planirani radovi završe prije predviđenog roka vrijeme trajanja zastoja biće kraće od planiranog.

MH „ERS“ MP a.d. Trebinje,
ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj

Obavještenje o prekidu u napajanju električnom energijom

Obavještavamo kupce električne energije da će ZP „ELEKTRO DOBOJ“, TJ Šamac, dana 10.09.2021. godine (petak) izvoditi planirane radove na pogonskom ispitivanju i reviziji BTS 10/0,4 kV Šamac – Centar 1, BTS 10/0,4 kV Šamac – Robna Kuća i BTS 10/0,4 kV Šamac – Mlin 2. Zbog planiranih radova, bez napajanja električnom energijom ostaju slјedeći kupci:

- u vremenu od 08:00 do 12:00 časova svi kupci koji se napajaju preko BTS 10/0,4 kV Šamac - Centar 1 i preko BTS 10/0,4 kV Šamac - Robna Kuća:
- stambena zgrada br. 22 u ul. Jovana Cvijića,
- stambena zgrada bivše „Pokućstvo“ u ul. Vuka Karadžića,
- stambena zgrada u ul. Jovana Cvijića (od ul. Vuka Karadžića do ul. Nikole Pašića),

Opširnije: Obavještenje o prekidu u napajanju električnom energijom

Obavještenje o prekidu u napajanju električnom energijom

Obavještavamo kupce električne energije da će ZP „ELEKTRO DOBOJ“, TJ Šamac, dana 15.09.2021. godine (srijeda) izvoditi planirane radove na ŽRTS 10/0,4 kV Donja Slatina – Milјići.
Zbog planiranih radova, bez napajanja električnom energijom ostaju kupci u zaseoku Milјići u Donjoj Slatini, u vremenu od 08:30 do 15:00 časova.
Ukoliko se planirani radovi završe prije predviđenog roka vrijeme trajanja zastoja biće kraće od planiranog.

MH „ERS“ MP a.d. Trebinje,
ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj