Saopštenje Štaba za vanredne situacije opštine Šamac na dan 09.04.2021. godine

1. Trenutna epidemiološka situacija na području opštine Šamac je zadovolјavajuća. Na danas održanoj sjednici Štaba za vanredne situacije opštine Šamac  konstatovano je da su području opštine Šamac zaklјučno sa današnjim danom registrovana ukupno 34 aktivna lica kojima je potvrđen nalaz  na korona virus.

2. Imajući u vidu da među trenutno obolјelim od virusa Korona nema djece osnovnoškolskog uzrasta a u skladu sa zaklјučkom Republičkog štaba za vanredne situacije od 12.04.2021. godine nastaviće se obrazovno vaspitni proces u svim osnovnim školama na području opštine Šamac.

Opširnije: Saopštenje Štaba za vanredne situacije opštine Šamac na dan 09.04.2021. godine
Još članaka...
Zaklјučak o regulisanju rada trgovinskih, ugostitelјskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na teritoriji opštine Šamac od 22.03.2021. godine
Zaklјučak o regulisanju rada trgovinskih, ugostitelјskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na teritoriji opštine Šamac od 19.03.2021. godine
Zaklјučak o regulisanju rada trgovinskih, ugostitelјskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na teritoriji opštine Šamac od 11.03.2021. godine
Zaklјučak o regulisanju rada trgovinskih, ugostitelјskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na teritoriji opštine Šamac od 05.03.2021. godine
Zaklјučak o regulisanju rada trgovinskih, ugostitelјskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na teritoriji opštine Šamac od 23.02.2021. godine
Zaklјučak o regulisanju rada trgovinskih, ugostitelјskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na teritoriji opštine Šamac od 01.02.2021. godine
Zaklјučak o regulisanju rada trgovinskih, ugostitelјskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na teritoriji opštine Šamac od 15.01.2021. godine
Saopštenje Štaba za vanredne situacije na dan 29.12.2020. godine
Zaklјučak o regulisanju rada trgovinskih, ugostitelјskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na teritoriji opštine Šamac od 24.12.2020. godine
Zaklјučak o regulisanju rada trgovinskih, ugostitelјskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na teritoriji opštine Šamac od 22.12.2020. godine