Saopštenje Štaba za vanredne situacije na dan 16.04.2020.g

1. Na području opštine Šamac do 13 časova 16. aprila 2020. godine nema registrovanih slučajeva obolјelih od virusa korona, a pod propisanim zdravstvenim nadzorom je osam osoba. Ukupno sa današnjim danom iz zdravstvenog nadzora izašlo je 174 lica.
U karantin na graničnom prelazu Šamac trenutno nije smješteno ni jedno lice.
U karantinu lokalne zajednice koji se nalazi u prostorijama SŠC „Nikola Tesla“ trenutno se nalaze četiri osobe koje su sa područja opštine Šamac.
U protekla dva dana izvršeno je testiranje dvije osobe koje su smještene u karantinu lokalne zajednice, test je negativan.
Od strane Komunalne policije izvršeno je sedam kontrola postupanja po izdatim Rješenjima o strogoj izolaciji i stavlјanju pod zdravstveni nadzor. Sva kontrolisana lica su zatečena na svojim kućnim adresama.
Od strane pripadnika Policijske stanice Šamac nije zabilјežen nijedan slučaj nepoštovanja zabrane kretanja od 20:00 do 05:00 časova kao ni kršenja zabrane kretanja licima sa navršenih 65 i više godina.

2. Štab za vanredne situacije opštine Šamac apeluje na građane da se tokom predstojećih Vaskršnjih praznika pridržavaju mjera propisanih od strane Republičkog Štaba za vanredne situacije.

3. U koordinaciji sa vjerskim službenicima u toku današnjeg dana izvršena je dezinfekcija vjerskih objekata na području opštine Šamac.

Saopštenje Štaba za vanredne situacije na dan 14.04.2020.g

1. U skladu sa Zaklјučkom Republičkog štaba za vanredne situacije, opštinski Štab donio je Zaklјučak da sve preventivne mjere u cilјu sprečavanja bolesti izazvane virusom korona (COVID 19) na području opštine Šamac a koje su propisane u Zaklјučku o regulisanju rada trgovinskih, ugostitelјskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na teritoriji opštine Šamac ostaju na snazi do 27.04.2020.g.

2. Prema odluci Štaba za vanredne situacije opštine Šamac izvršiće se dodatna podjela zaštitnih maski. Predsjednici Savjeta mjesnih zajednica maske će moći preuzeti tokom srijede i četvrtka u prostorijama Civilne zaštite, te će isti vršiti dalјu distribuciju.

3. Na području opštine Šamac do 13 časova 14. aprila 2020. godine nema registrovanih slučajeva obolјelih od virusa korona, a pod propisanim zdravstvenim nadzorom je devet osoba. Ukupno sa današnjim danom iz zdravstvenog nadzora izašlo je 169 lica.
U karantin na graničnom prelazu Šamac trenutno nije smješteno ni jedno lice.
U karantinu lokalne zajednice koji se nalazi u prostorijama SŠC „Nikola Tesla“ trenutno se nalazi šest osoba koje su sa područja opštine Šamac.
Od strane Komunalne policije u poslednja 24 časa izvršene su 4 kontrole postupanja po izdatim Rješenjima o strogoj izolaciji i stavlјanju pod zdravstveni nadzor. Sva kontrolisana lica su zatečena na svojim kućnim adresama.
Od strane pripadnika Policijske stanice Šamac nije zabilјežen nijedan slučaj nepoštovanja zabrane kretanja od 20:00 do 05:00 časova kao ni kršenja zabrane kretanja licima sa navršenih 65 i više godin

Saopštenje Štaba za vanredne situacije na dan 13.04.2020.g

Na području opštine Šamac do 13 časova 13. aprila 2020. godine nema registrovanih slučajeva obolјelih od virusa korona, a pod propisanim zdravstvenim nadzorom je devet osoba. Ukupno sa današnjim danom iz zdravstvenog nadzora izašlo je 169 lica.
Rezultati testiranja četiri osobe sa područja opštine Šamac koje su uzorkovane 10.04.2020.g su negativni.
U karantin na graničnom prelazu Šamac trenutno je smješteno šest lica koja su sa područja Republike Srpske.
U karantinu lokalne zajednice koji se nalazi u prostorijama SŠC „Nikola Tesla“ trenutno se nalazi šest osoba koje su sa područja opštine Šamac.
Od strane Komunalne policije u poslednja tri dana izvršene su 24 kontrole postupanja po izdatim Rješenjima o strogoj izolaciji i stavlјanju pod zdravstveni nadzor. Sva kontrolisana lica su zatečena na svojim kućnim adresama.
Od strane pripadnika Policijske stanice Šamac zabilјežena su tri kršenja zabrane kretanja u dane vikenda.

Sve preduzete mjere u vezi sa aktuelnom epidemiološkom situacijom ostaju na snazi do 21.04.2020.godine

1. Štab za vanredne situacije opštine Šamac donio je odluku da sve preventivne mjere u cilјu sprečavanja bolesti izazvane virusom korona (COVID 19) na području opštine Šamac a koje su propisane u Zaključku o regulisanju rada trgovinskih, ugostitelјskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i službi na teritoriji opštine Šamac ostaju na snazi do 21.04.2020.g.

2. Štab za vanredne situacije sugerisao je Policijskoj stanici Šamac da u skladu sa svojim mogućnostima tokom predstojećeg vikenda dodatno pojača kontrolu mjera donesenih od strane Republičkog štaba za vanredne situacije a tiče se zabrane kretanja u dane vikenda, zabrane javnog okuplјanja, posebno kada su u pitanju igrališta,privatne vikendice i slično.

3. Podsjećamo građane da je i predstojećeg vikenda na snazi zabrana kretanja licima van njihove opštine prebivališta od subote 12:00 časova do nedjelјe u 18:00 časova.

4. Na području opštine Šamac do 12 časova 10.aprila 2020. godine nema registrovanih slučajeva obolјelih od virusa korona, a pod propisanim zdravstvenim nadzorom su dvije osobe. Ukupno sa današnjim danom iz zdravstvenog nadzora izašlo je 167 lica.
Rezultat testiranja dvije osobe od 08.04.2020. g je negativan.
U protekla 24 časa, na prisustvo korona virusa izvršeno je testiranje četiri  osobe sa područja opštine Šamac,od kojih su dvije testirane u okviru karantina lokalne zajednice. Rezultati se očekuju tokom naredna dva dana.
U karantin na graničnom prelazu Šamac trenutno je smješteno 12 lica koja su sa područja Republike Srpske.
U karantinu lokalne zajednice koji se nalazi u prostorijama SŠC „Nikola Tesla“ trenutno se nalazi šest osoba koje su sa područja opštine Šamac.
Od strane Komunalne policije u poslednja 24 časa izvršeno je osam kontrola postupanja po izdatim Rješenjima o strogoj izolaciji i stavlјanju pod zdravstveni nadzor. Sva kontrolisana lica su zatečena na svojim kućnim adresama.
Od strane pripadnika Policijske stanice Šamac nije zabilјežen nijedan slučaj nepoštovanja policijskog časa kao ni kršenja zabrane kretanja licima sa navršenih  65 i više godina.

Saopštenje Štaba za vanredne situacije na dan 08.04.2020.g

1. Na području opštine Šamac do 13 časova 08. aprila 2020. godine nema registrovanih slučajeva oboljelih od virusa korona, a pod propisanim zdravstvenim nadzorom ukupno je 4 lica. Ukupno sa današnjim danom iz zdravstvenog nadzora izašlo je 167 lica.
Na prisustvo korona virus izvršeno je testiranje dvije osobe sa područja opštine Šamac, rezultati se očekuju tokom naredna dva dana.
U karantin na graničnom prelazu Šamac trenutno je smješteno 5 lica koja su sa područja Republike Srpske.
U karantinu lokalne zajednice koji se nalazi u prostorijama SŠC „Nikola Tesla“ trenutno se nalaze 4 osobe koje su sa područja opštine Šamac.
Od strane Komunalne policije u poslednja 24 časa izvršeno je 5 kontrola postupanja po izdatim Rješenjima o strogoj izolaciji i stavljanju pod zdravstveni nadzor. Sva kontrolisana lica su zatečena na svojim kućnim adresama.
Od strane pripadnika Policijske stanice Šamac nije zabilježen nijedan slučaj nepoštovanja policijskog časa kao ni kršenja zabrane kretanja licima starijim od 65 godina.

2. Na osnovu zaključka Štaba za vanredne situacije opštine Šamac, JU „Centar za socijalni rad“ Šamac izvršio je prijem humanitarne pomoći donirane od strane „Đurić MBB“ Doboj (50 paketa) i 33 paketa doniranih od Vlade RS posredstvom Marketa „Tropik“ Banja Luka, te će iste dodijeliti korisnicima stalne novčane pomoći i porodicama djece ometene u razvoju.

Saopštenje Štaba za vanredne situacije na dan 07.04.2020.g

Na području opštine Šamac do 13 časova 07. aprila 2020. godine nema registrovanih slučajeva obolјelih od virusa korona, a pod propisanim zdravstvenim nadzorom ukupno je 5 lica. Ukupno sa današnjim danom iz zdravstvenog nadzora izašlo je 166 lica.
Rezultat jučerašnjeg testiranja jedne osobe sa područja opštine Šamac je negativan.
U karantin na graničnom prelazu Šamac trenutno je smješteno 6 lica koja su sa područja Republike Srpske.
U karantinu lokalne zajednice koji se nalazi u prostorijama SŠC „Nikola Tesla“ trenutno se nalaze 4 osobe koje su sa područja opštine Šamac.
Od strane Komunalne policije u poslednja 24 časa izvršeno je 5 kontrola postupanja po izdatim Rješenjima o strogoj izolaciji i stavlјanju pod zdravstveni nadzor. Sva kontrolisana lica su zatečena na svojim kućnim adresama.
Od strane pripadnika Policijske stanice Šamac nije zabilјežen nijedan slučaj nepoštovanja policijskog časa kao ni kršenja zabrane kretanja licima starijim od 65 godina.

Saopštenje Štaba za vanredne situacije na dan 06.04.2020.g

Na području opštine Šamac do 13 časova 06. aprila 2020. godine nema registrovanih slučajeva obolјelih od virusa korona, a pod propisanim zdravstvenim nadzorom ukupno je 11 lica. Ukupno sa današnjim danom iz zdravstvenog nadzora izašlo je 160 lica.
Izvršeno je testiranje jedne osobe sa područja opštine Šamac, rezultati se očekuju tokom sutrašnjeg dana.
U karantin na graničnom prelazu Šamac trenutno su  smještena  4 lica koja su sa područja Republike Srpske.
U karantinu lokalne zajednice koji se nalazi u prostorijama SŠC „Nikola Tesla“ trenutno se nalaze 4 osobe koje su sa područja opštine Šamac.
U protekla tri dana od strane Komunalne policije izvršeno je 25 kontrola postupanja po izdatim Rješenjima o strogoj izolaciji i stavlјanju pod zdravstveni nadzor. Sva kontrolisana lica su zatečena na svojim kućnim adresama.
Od strane pripadnika Policijske stanice Šamac zabilјežena su dva kršenja zabrane kretanja u dane vikenda, dok je sinoć zabilјežen jedan slučaj kršenja zabrane kretanja od 20:00 do 05:00 časova.
Timovi higijensko epidemiološke službe JZU Dom zdravlјa Šamac zaklјučno sa današnjim danom završili su drugu fazu dezinfekcije stubišta stambenih zgrada na području naselјenog mjesta Šamac. Takođe, dezinfikovana su i stubišta stambenih zgrada koje se nalaze u sklopu dvorišta osnovnih škola u Gornjoj Slatini, Obudovcu i Gornjoj Crkvini.

Saopštenje Štaba za vanredne situacije na dan 03.04.2020.g

Na području opštine Šamac do 13 časova 03. aprila 2020. godine nema registrovanih slučajeva obolјelih od virusa korona, a pod propisanim zdravstvenim nadzorom  je 16 lica. Ukupno sa današnjim danom iz zdravstvenog nadzora izašla su 153 lica.
U karantin na graničnom prelazu Šamac trenutno je smješteno sedam  lica koja su sa teritorije Republike Srpske. Rezultati testiranja za  četiri lica a koja su vršena u okviru karantina na graničnom prelazu  su negativni.
U prethodna 24 časa od strane Komunalne policije izvršeno je 19 kontrola postupanja po izdatim Rješenjima o strogoj izolaciji i stavlјanju pod zdravstveni nadzor. Sva kontrolisana lica su zatečena na svojim kućnim adresama.
Od strane pripadnika Policijske stanice Šamac zabilјežen je jedan slučaj nepoštovanja policijskog časa, dok kršenja zabrane kretanja licima starijim od 65 godina nije bilo.
Za pomoć u dostavi osnovnih životnih namirnica i lijekova volonterima se obratilo 5 osoba.